Ominaisuudet


Mobiili sovellus toimii sekä Android että iOS -laitteissa
Sovellus löytyy molempiin laitteisiin (Android versio 5.0 tai uudempi ja iOS 10.0 tai uudempi) Google Playsta ja Apple Storesta. Lisäksi sovellusta voidaan käyttää yleisimmillä verkkoselaimilla.

Sovelluksen määrittely ja raportointi
Voit itse räätälöidä, mitä mittaat. Voit seurata mittauksen edistymistä tietokoneelle suunnitellun käyttöliittymän avulla osoitteessa www.cerifficheck.fi . Käyttöliittymä toimii kaikilla tunnetuilla nettiselaimilla. Tietokoneen selaimella käytettävästä hallintanäkymästä näet perusraportit mittauksesta. Halutessasi saat tiedot Excel-muodossa, jolloin niiden hyödyntäminen esimerkiksi Minitab -ohjelmistolla on helppoa.

Ominaisuudet
• Dynaaminen tarkistuslista -ominaisuus
• Dynaaminen ja hyvin monipuolinen havaintomittaristo-ominaisuus
• Kuvan ja muiden mediatiedostojen saumaton liittäminen kaikki kirjauksiin ja havaintoihin
• Täysi Offline-tuki ja toiminnallisuus mobiilisovelluksilla
• Tiedon varmentaminen
• Kaikkien muutosten tekeminen seurantamittaristoon ja/tai tarkistuslistaan aina mahdollista

Kenelle sovellus on tarkoitettu?

Sovellus on suunniteltu aktiivisesti tapahtuvaan seurantaan ja mittaamiseen, jossa tarvitaan paljon havaintoja helposti.
Sovellus on suunniteltu aktiivisesti tapahtuvaan seurantaan ja mittaamiseen, jossa tarvitaan paljon havaintoja helposti. Sovellus sopii monenlaisiin yrityksen toimintojen seurantaan kuten laatupoikkeamien kirjaamiseen, kehitysideoiden keräämiseen, asiakaspalautteiden käsittelyyn, hukkatyön arviointiin, työn kuormittavuuden seurantaan, läheltä piti –tilanteiden kirjaamiseen ja työhyvinvoinnin mittaamiseen.

Käyttäjäryhmät (erityisesti)
•Yritysten laatupäälliköt ja vastaavat
•Lean Six Sigma -konsultit ja asiantuntijat
•Organisaatiot, jotka haluavat tehostaa prosessejaan
•5S:ää hyödyntävät yritykset
•Kaikki yritykset, jotka ovat kiinnostuneita keräämään toiminnastaan dataa ja hyödyntämään sitä.